Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την "Υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού"

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories