Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 30 Μαρτίου   2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης : 11/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 2969


Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.),
την 3η  Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ τ
η συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω
θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση έκθεσης οικονομικής επιτροπής, αναφορικά με τα στοιχεία
εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το δ΄ τρίμηνο 2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου και τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο:
Δέσμευση και ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων
Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) του προϋπολογισμού
του Δήμου Τήνου, οικον. έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης για έγκριση αυτοδίκαιης  λύσης σύμβασης
της μελέτης με τίτλο: «Πολεοδόμηση οικισμών Δήμου Τήνου,
Αγίας Βαρβάρας, Αγ. Ιωάννη Πόρτο, Αγ. Σώστη και Λυχναφτιάς».
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση της με αριθ. 11/2018 απόφασης, του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου,
περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικον. Έτους 2018.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής
Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Ιερωνύμου Κοτσώνη  της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων
του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής
Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη  της Τοπικής
Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Αικατερίνης Περσέλλ  της Τοπικής
Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά  της Τοπικής
Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου  της Τοπικής
Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλικίδη  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Μοδέστου Αρμακόλλα του Δήμου  Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Λουϊζας Σώχου του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια:  Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2018
του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».
Εισηγητής: Εμμαν. Σώχος
ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Στενής».
Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ
ΘΕΜΑ 20ο:
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση και
λειτουργία του Γ΄ Νηπιαγωγείου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 21ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την παράταση της συνολικής
προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση Αθλητικού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 22ο:
Κατανομή ποσού 20.530,00 € από τους ΚΑΠ (α΄ δόση),
σχετικά με την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων.
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 23ο:
Λήψη απόφασης για παροχή υπηρεσίας σύνταξης δημοσιευμάτων
για την τουριστική προβολή του Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Αναστασία Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση απευθείας αγοράς γεωτεμαχίων για την κατασκευή
και λειτουργία  «Χ.Υ.Τ.Υ. και Μονάδας – Κομποστοποίησης Τήνου»
στη θέση Κοσσίνι της Τ.Κ. Αγάπης.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 25Ο :
Ενημέρωση σχετικά με τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων
«Έτους Χαλεπά» του Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ.
Εισηγητής :  Εμμαν. Σώχος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ευγενία Αλοιμόνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας