Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας Μίσθωσης (1) Ακινήτου Ενορίας Αγίου Νικολάου - Αγίου Ελευθερίου πόλεως Τήνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΝΟΥ, ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ
 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

      1.    Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του αναφερόμενου μισθίου ορίζεται στο ποσό των  χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ευρώ μηνιαίως.
2.    Όποιος έχει πρόθεση να διαγωνισθεί κατά τη δημοπρασία πρέπει, για να γίνει δεκτός σ’ αυτή, να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) είτε σε μετρητά είτε με γραμμάτιο παρακαταθήκης είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα.
3.    Προκειμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου.
4.    Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να καταθέσει στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και σε τραπεζικό λογαριασμό της Ενορίας μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, το υπόλοιπο ποσό, ούτω ώστε να έχει κατατεθεί χρηματική εγγύηση, η οποία συνολικά να είναι ίση προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα.
5.    Το μίσθιο θα χρησιμεύσει αποκλειστικά ως χώρος επαγγελματικής δραστηριότητας, μη αντικείμενης προς το έργο της Εκκλησίας.
7.    Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας υπόκειται στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο   της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.

Η πλήρη διακήρυξη με τους όρους της εκμίσθωσης  διατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  εδώ.

Οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από τον  εφημέριο π. Στυλιανό Τουφεκλή, στα τηλ. 6974816140, 6934222370.

Τήνος 6 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Πρωτοπρεσβύτερος
Στυλιανός Τουφεκλής
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας