Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βασικού Ιατρικού Εξοπλισμού του έργου «Κέντρου Σίτισης & Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στη Νήσο Τήνου»

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories