Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου στη Δ.Ε. Εξωμβούργου