Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

Εκδρομή του ΚΑΠΗ Δήμου Τήνου στη Σπάρτη. Μέχρι 20 Απριλίου οι δηλώσεις συμμετοχών