Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 13 Μαρτίου    2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης : 6/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 2292
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 17η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήσεων ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση αδειών εκσκαφής.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για τη σύναψη (ανανέωση) σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, μέσω τηλεφωνικών καρδιογραφημάτων, μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Teleheart – Ιατρικής Ε.Π.Ε.   Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 3ο:
Ψήφιση πίστωσης,
αναφορικά με την κάλυψη δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση, με την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, του Final Four εφήβων.   Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κλιμακίου Τήνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, για το έτος 2017.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 7ο:
Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τον τίτλο: «Υπηρεσίες σχεδίασης, σήμανσης και προβολής του πεζοπορικού δικτύου Δήμου Τήνου».
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 8ο:
Χορήγηση παράτασης ωρών λειτουργίας, σχετικά με την επιχείρηση «Καφετέρια» του Γεράσιμου Χαρακαίδη, που βρίσκεται στον οικισμό Πάνορμος  της Τ. Κ. Πανόρμου. Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.
ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου σε διεθνή έκθεση, η οποία θα λάβει χώρα στο Μιλάνο στις 30/3/2017-6/4/2017, και ψήφιση σχετικής πίστωσης.   Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη
ΘΕΜΑ 10ο:
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικού Κέντρου Πανόρμου Τήνου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ».
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 11Ο:
Δέσμευση και ψήφιση της διάθεσης πιστώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ), του προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου οικον. Έτους 2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 12Ο:
Τροποποίηση της σύμβασης, αναφορικά με τη συνεργασία του Δήμου Τήνου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.  Εισηγητής : Δήμαρχος.
ΘΕΜΑ 13Ο:
Συζήτηση της κατατεθείσας, την 26.01.2017, εκ 60 ατόμων πρότασης, αναφορικά με το ζήτημα: «Λειτουργία Δεματοποιητή – Επιπτώσεις  στην περιοχή Κοσίνι».
Εισηγήτρια: Αικ. Σιώτη.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας