Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

video: Η συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Τήνου.

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories