Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος "Αικατερίνης Περσελλ"

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΣΕΛΛ»

Ταχ.Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 72                Τήνος, 14 Δεκεμβρίου 2016
Ταχ.Κώδ.:842 00  ΤΗΝΟΣ                      Α.Π.: 13.820
E-mail: dkalog@1516.syzefxis.gov.gr
     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου, ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Αικατερίνη Περσέλλ» ανακοινώνει ότι από 11 Ιανουαρίου έως και 31 Ιανουαρίου 2017 θα δέχεται κλειστές προσφορές, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην με αριθμό πράξης 222/08-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου, για τη μίσθωση τριετούς διάρκειας ενός διαμερίσματος του ισογείου ορόφου, επιφανείας 35 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη του Πειραιά, περιοχή Μανιάτικα, και στην οδό Λακωνίας 21 και Φ. Κορυτσάς 23
Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς ορίζεται το ποσό των
150,00 € μηνιαίως.
Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές στο Γραφείο του Δήμου Τήνου στην Χώρα Τήνου, οδός Ευαγγελιστρίας 72, ΤΚ 842 00, Τηλ.: 22833 60136, (Πληροφορίες: Δημήτρης Καλογεράκης), απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τους όρους της σχετικής διακήρυξης, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες.
Για επιτόπια αυτοψία του ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ιωάννη Μαλακατέ, τηλ.: 6977 478473.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΣΙΜΟΣ ΙΩΑ. ΟΡΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας