Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Τήνος  16 Δεκεμβρίου 2016                     
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αριθ. Πρωτ. 1861
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ                                                                                          
Ταχ. Δ/νση: Μεγαλόχαρης 24                                                           
Τ.Κ 84200                                                                                                
                                                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

                Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα διενεργηθεί  δημόσια κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 08:30 στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α για τον ορισμό μελών των παρακάτω επιτροπών:
                Συγκεκριμένα, θα αφορά στην κλήρωση μελών για την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Μελέτη πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα Τήνου» σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:

1. Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «μελέτη πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα Τήνου» ( παρ 9 άρθρο 221 του ν. 4412/2016):Τρία (3) τακτικά μέλη με τους
αναπληρωτές τους όπου τουλάχιστον τα δύο (2) θα είναι τεχνικοί υπάλληλοι «Κατηγορίας ΠΕ». Ένα από τα μέλη υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το ΤΕΕ.

Συνεπώς θα κληρωθούν μόνο δύο (2) τακτικά μέλη με τους αναπληρωτές τους εκ των οποίων όλοι θα είναι τεχνική υπάλληλοι «Κατηγορίας ΠΕ».

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης του ΔΛΤΤ-Α.
                          
Ο  Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος  


Συν/νη: 
1.   Λίστα υπαλλήλων για συμμετοχή στην κλήρωση
  
ΛΙΣΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ


Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1
ΛΑΖΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
2
ΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
3
ΚΟΛΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
4
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας