Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΦΑΝΕΡΗΣ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ.

Αρ.Πρωτ: 1708/17-11-2016 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ διενεργεί δημόσια πλειοδοτική, φανερή, προφορική δημοπρασία, για την παραχώρηση άδειας ιδιαίτερου δικαιώματος  χρήσης,  τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Αγ. Ρωμανού έκτασης 240,00τ.μ επί τηςπαραλίας και συγκεκριμέναστο ΝΔ τμήμα αυτής όπως αυτό εμφαίνεται υπό τα κεφαλαίαγράμματα ΑΒΓΔ στο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τηνΟρφανού Άννα Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ. Το τμήμα αυτό και μόνο, το οποίο ευρίσκεται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγ. Ρωμανού, παραχωρείται για απλή χρήση παραχώρησης με τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και τοποθέτηση μίας τροχήλατης καντίνας για την εξυπηρέτηση των λουόμενων, της οποίας η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί στο όνομα του παραχωρισιούχου.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης του παραπάνω χώρου ορίζεται σε δύο  (2) έτη, αρχόμενης από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της καντίνας και εφόσον έχει εγκριθεί η απόφαση παραχώρησης χρήσης του χώρου από την Απ. Διοίκ. Αιγαίου.

Ως ελάχιστο τέλος παραχώρησης καθορίζεται το ποσό των
  9,00€ ανά τ.μ  όπου είναι και το ποσό εκκίνησης.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόχαρης 24 τκ 84200 Τήνος, την 14η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:00μμ και λήξης 12.30μμ, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 153/2016 (ΑΔΑ: ΩΜΡΜΟΡ07-668) απόφαση Δ.Σ. του ΔΛΤΤΑ.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης την επόμενη Τετάρτη στο ίδιο μέρος και ώρα.

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να προσέλθουν στον τόπο και στον χρόνο που ορίζονται παραπάνω προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Προκήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 2.160,00€ με διάρκεια τουλάχιστον 7 μήνες .

Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και καθ΄ ολοκληρία υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης.


Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται στα τηλ.:2283023754, fax: 2283023752 από την υπάλληλο του Δ. Λ.Τ.Τ.Α. Κα. Ορφανού Άννα και στην διεύθυνση Λ.Μεγαλόχαρης 24, τ.κ. 84200, Τήνος.
Τήνος       18/11/2016

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας