Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Λήψη απόφασης για μη υλοποίηση μαθημάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου, λόγω πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού.