Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

                                                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Τήνος  03 Οκτωβρίου 2016                                           ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αριθ. Πρωτ. 1506
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ                                                                                          
Ταχ. Δ/νση: Μεγαλόχαρης 24                                                                                  
Τ.Κ 84200                                                                                                
                                                                                     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
του ΠΔ 715/1979, του ΠΔ 270/1981

                Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα διενεργηθεί  δημόσια κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 08:30 στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α για τον ορισμό μελών των παρακάτω επιτροπών:
                Συγκεκριμένα, η κλήρωση θα αφορά στην αντικατάσταση μελών των επιτροπών που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση 209/2015 ( ΑΔΑ ΩΠ97ΟΡ07-ΩΥΟ), λόγω αλλαγής των μελών του Δ.Σ. του ΔΛΤΤΑ σύμφωνα με την υπ αριθμ 178/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τήνου ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗ6-ΥΝΩ), και στον ορισμό της επιτροπής του ΠΔ 715/1979 ως ακολούθως:

1.      ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81:

(Αντικατάσταση μελών)    
Β.  Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ 270/81) 

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Π.Δ. 715/1979
(Συγκρότηση επιτροπής με τρία τακτικά μέλη υπάλληλοι με τους αναπληρωματικούς τους, εκ’ των οποίων οι δύο πρέπει να είναι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας)
             
Σημειώνεται ότι το πρακτικό κλήρωσης 1196/25-07-2016 ανακαλείται λόγω νέας αλλαγής των μελών του Δ.Σ. του ΔΛΤΤΑ με την υπ αριθμ 178/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τήνου ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗ6-ΥΝΩ)

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του νομικού προσώπου ή του δήμου ή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης.
                          


Ο  Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος  2.    Λίστα υπαλλήλων για συμμετοχή στις Κληρώσεις


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας