Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο.

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 17 Οκτωβρίου  2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 17/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Aριθ. πρωτ.: 11278

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ:


1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 21η Οκτωβρίου  2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2016. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο:
Αποδεσμεύσεις αχρησιμοποίητων υπολοίπων ποσών, τα οποία είχαν αναληφθεί με προηγούμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή
χρηματοδότησης στα πλαίσια της ένταξης πράξης με τον τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο, υλοποίησης με ίδια μέσα και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο
Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό με τους: 1. Ηρακλή – Ελευθέριο Δ. Λαμπρόπουλο και 2. Διονύσιο Η. Λαμπρόπουλο (3112/2015 απόφαση του Δοικ. Εφ. Πειραιά): Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση του προσφορότερου χώρου για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου στη Δ.Ε. Εξωμβούργου
Εισηγητής : Ι.Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο
Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση του προσφορότερου χώρου για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Εξωμβούργου. Εισηγητής : Ι.Σιώτος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας με τον τίτλο: «Προμήθεια ρυμουλκούμενου θρυμματιστή κλαδιών».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης, σχετικά με την μετακίνηση της 2ης τμηματικής προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση “Τσικνιάς” του Δήμου Τήνου».  Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τον τίτλο: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Πνευματικού Εκπολιτιστικού Κέντρου Πανόρμου, οικ. έτους 2015. Εισηγητής : Εμμ. Σώχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου –Άνδρου, οικ. έτους 2015. Εισηγητής: Ε. Κορνάρος.

ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην έκθεση τουρισμού «Philoxenia 2015» (Θεσσαλονίκη, 18-20/11/2016), έγκριση μετακίνησης μέλους της Τουριστικής Επιτροπής και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη διεθνή έκθεση τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET (Λονδίνο,  07-09/11/2016), έγκριση μετακίνησης τρίτου προσώπου και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 14ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην έκθεση τουρισμού GREEK TOURISM EXPO (Αθήνα, 25-27/11/2016). Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 15ο:
Συνδιοργάνωση με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, εκδήλωσης, στην οποία θα συμμετέχουν οι μαθητές των Σχολείων της Τήνου με τίτλο "Το μάρμαρο χθες και σήμερα", στα πλαίσια του προγράμματος "Το παρελθόν στο παρόν, η αρχαιότητα ως πηγή έμπνευσης" και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση άδειας εκσκαφής. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση μελέτης έργου «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμών Τ..Κ. Πανόρμου» Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο
Ψήφιση πίστωσης, αναφορικά με την κάλυψη δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Εισηγητής : Δήμαρχος.


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας