Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Κοινωνική Οικονομική Ανάπτυξη