Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  12 Αυγούστου  2016   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                Αριθμός  Συνεδρίασης : 25/2016    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                    


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Τήνου
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 19η Αυγούστου 2016,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Αποδέσμευση και ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου οικον. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο:
Εισήγηση σχεδίου
αναμόρφωσης προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο οικον. έτους 2016.
ΘΕΜΑ 3ο:
Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣ από ΚΑΠ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κλπ ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.

ΘΕΜΑ 4ο:  
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Τήνου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση της  ανακοπής του Παντελή Αλοίμονου του Αντωνίου κατά του Δήμου Τήνου και της  με αριθμό πρωτ. 4066/2016 αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 5ο:  
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Τήνου  ενώπιον του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Σύρου κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής του Αντωνίου Χαρικιόπουλου του Αντωνίου κατά του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ 6ο:
Εξέταση αιτήματος Γεωργίου Ρούσσου για παραχώρηση χώρου στάθμευσης  έμπροσθεν του ιατρείου του  και διαμόρφωση πεζοδρομίου.


Παρακαλούνται οι κκ Δημοτικοί Σύμβουλοι, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι οποίοι δεν
μπορούν να παρευρεθούν στην πιο πάνω συνεδρίαση να ειδοποιήσουν το αναπληρωματικό τους μέλος να τους αντικαταστήσει.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σίμος Ορφανός  
Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας