Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Τήνου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Τήνος 25 Αυγούστου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ                                                                     Αριθμός Συνεδρίασης: 11/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


 ΠΡΟΣ :  Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου
 ΚΟΙΝ : κ. Δήμαρχο Τήνου, Αντιδημάρχους Τήνου, Δημοτικούς Συμβούλους, Μείζονος. & Ελάσσονος  Αντιπ.
Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου


          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Μεγαλόχαρης 24, τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:30 απογευματινή, σε τακτική συνεδρίαση, για να ληφθούν  αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο
Ενημέρωση
επί διαβιβασθείσης αλληλογραφίας  Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου, σχετικά με την επέκταση πολυκαταστήματος στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Τήνου.
Θέμα 2ο
Εξέταση αίτησης της Βασιλικής Σμέρνου του Αθανασίου και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής (Εστιατόριο - Αναψυκτήριο)», στην οδό Φρ. Παξιμάδη πόλεως Τήνου.
Θέμα 3ο
Εξέταση αίτησης της εταιρείας «Μιχαήλ Αμοιραλής – Γεώργιος Αμοιραλής Ο.Ε.» και λήψη απόφασης  σχετικά με την ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών, για το κατάστημά της «Στεγασμένος και Υπαίθριος Χώρος Εκδηλώσεων», στην περιφερειακή  οδό πόλεως Τήνου θέση «Σταυρός».


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας ΤήνουΙωάννης Γ. Μαρκουΐζος
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας