Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τήνος 18 Ιουλίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ Αριθμός Συνεδρίασης: 9/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥΠ  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  ΗΠΡΟΣ :  Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου
ΚΟΙΝ : κ. Δήμαρχο Τήνου, Αντιδημάρχους Τήνου, Δημοτικούς Συμβούλους, Μείζονος. & Ελάσσονος  Αντιπ.
Ε ν τ α ύ θ α

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Μεγαλόχαρης 24, την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, σε τακτική συνεδρίαση, για να ληφθούν  αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο
Εξέταση αίτησης της Αιμιλίας Χάλαρη του Ευαγγέλου, ως νόμιμης εκπροσώπου της
«Χάλαρης Πρότυπη Μονάδα Παραδοσιακών Γλυκών Α.Ε.» και λήψη απόφασης  σχετικά με την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (Σνακ Μπαρ – Καφετέρια)», στην οδό Ταξιαρχών πόλεως Τήνου.
Θέμα 2ο
Εξέταση αίτησης του Γεωργίου Νάζου του Νικολάου και λήψη απόφασης  σχετικά με την ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και άδειας παράτασης ωρών λειτουργίας αυτών, για το κατάστημά του «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  και Αναψυχής (Αναψυκτήριο – Καφετέρια)», στην λεωφόρο  Σταυρού Κιονίων πόλεως Τήνου.
Θέμα 3ο
Συγκρότηση ομάδας εθελοντών δασοπυρόσβεσης με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Πολιτικής Προστασίας στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιών, στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου  του Δήμου Τήνου για το τρέχον έτος.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου


Ιωάννης Γ. Μαρκουΐζος
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας