Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  4  Ιουλίου 2016   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                Αριθμός Συνεδρίασης : 21/2016    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                    
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Τήνου
EΝΤΑΥΘΑΑφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 8η Ιουλίου 2016,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρακτικού Ι
της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξέταση ένστασης της εταιρείας Μάρκος Ζάρπας και Σια Ο.Ε. για την προμήθεια χημικού υλικού.
ΘΕΜΑ 2ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Κατασκευή τοίχου προστασίας πεζών οικ. Αετοφωλιάς Τοπ. Κοιν. Καλλονής», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 3ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευή δικτύου αποχέτευσης επί του κεντρικού δρόμου εισόδου Τοπ.  Κοιν. Καρδιανής», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 4ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ Τοπ. Κοιν. Κτικάδου», προϋπολογισμού 6.000,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 5ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ Τοπ. Κοιν. Κάμπου», προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 6ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Κ/Χ στη Δημοτική Κοινότητα Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 7ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ελικοδρομίου Τήνου», προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 8ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Εργασίες υδροχρωματισμού και μικροεπισκευών οικισμών Δημοτ. Κοινότητας Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 9ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων ΔΕ Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 10ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση – επισκευή δημοτικών γηπέδων και αθλητικών κέντρων Δ.Ε. Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 11ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου  Τήνου», προϋπολογισμού 6.600,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 12ο:
Απευθείας ανάθεση του  έργου «Επισκευαστικές εργασίες και βελτίωση αποχετευτικού δικτύου Σχολείου Λουτρών», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ 13ο:
Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου οικον. έτους 2016.

ι.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


    Σίμος Ορφανός

    Δήμαρχος Τήνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας