Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Έκθεση ζωγραφικής: Todd Lowery, “Στρατογραφία | Stratografia”

Todd Lowery, Στρατογραφία | Stratografia”
Αρνάδος (σχολείο)
Διάρκεια: 22 Ιουλίου – 7 Αυγούστου
Ωρες λειτουργίας: 
19:00-22:00

Todd Lowery, Στρατογραφία | Stratografia”
Arnados village (at the school)
Duration: 22 July – 7 August
Opening hours: 19:00 – 22:00
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories