Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Διακήρυξη για την εκμίσθωση παραλιών Δήμου Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 72   Τήνος  30 Μαΐου  2016

Ταχ. Κώδικας : 84200

Τηλέφωνα: 2283360140 Αριθ. Πρωτ.: 5501 

FAX: 2283360139  


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:Προσφέρονται για εκμίσθωση με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από τον Δήμο Τήνου οι παρακάτω παραλίες:
Οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν είναι οι εξής:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ
Θέση 1.- Περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3,5 = 140 τετραγωνικά  μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 840,00 €.
Θέση 2.- Περιοχή «Αγκάλη» : Τμήμα διαστάσεων 40 Χ 3= 120  τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 720,00 €.  
Θέση 3.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ – ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ»: Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου στην περιοχή Βρέκαστρο και σε απόσταση 40 μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 40 Χ 12,5 = 500  τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων 485 τ.μ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 6.935,40 € .
Θέση 4.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ» : Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου και σε απόσταση 200  μέτρων από την περίφραξη του ελικοδρομίου προς την πόλη, διαστάσεων 31 x 10 = 310 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 295 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.742,40 € .
Θέση 5.- Περιοχή «Αγ. Φωκάς»:
Τμήμα δυτικά του ελικοδρομίου μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα του Ξενοδοχείου «ΑΚΤΗ ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ Α.Ε.», διαστάσεων 41,00m Χ 5,00 m = 205 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.365,70 €.
Θέση 6.- Περιοχή «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» : Τμήμα έμπροσθεν του δρόμου που οδηγεί από την ταβέρνα Γιαλός προς την παραλία και προς τα δυτικά της παραλίας προς το Σκυλαντάρ σε απόσταση 35 μέτρων από τη Χερσόνησο Αποκοφτού, διαστάσεων 35 Χ 12,5 = 437,50  τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.500,00 €.
Θέση 7.- Περιοχή «Αγία Κυριακή-Πόρτο»: Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ»  διαστάσεων 35 Χ 12 = 420,00 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.360,00 € .
Θέση 8.- Περιοχή «Λαούτη» : Τμήμα έμπροσθεν ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» διαστάσεων 50 Χ 10  = 500,00 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.000,00 €.
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Οι παραλίες που θα δημοπρατηθούν είναι οι εξής:
Θέση 1η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μεγάλη Άμμο: Στην συγκεκριμένη παραλία θα υπάρξουν δύο (2) τμήματα προς ενοικίαση :
α) στην αρχή της παραλίας διαστάσεων 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.  Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.279,00 €.
β) στο τέλος της παραλίας, διαστάσεων 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά.  Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 3.500,00 € .
Μεταξύ δημοπρατούμενων χώρων και βράχων η απόσταση θα είναι ογδόντα (80) μέτρα.  
Θέση 2η : - Περιοχή «ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ» - Μικρή  Άμμο: Το Νοτιανατολικό τμήμα της παραλίας, διαστάσεων 20,5 χ 24 = 492 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 477 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών  και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5.690,00 € .
Θέση 3η : - Περιοχή «ΑΠΟΘΗΚΕΣ» : Τμήμα στο βορειοανατολικό μέρος της παραλίας διαστάσεως 50 χ 10 = 500 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 485 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών  και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.885,00 €.
Θέση 4η: - Περιοχή «ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ» : Τμήμα ανατολικά της ταβέρνας «Θαλασσάκι» διαστάσεων 20 χ 3 = 60 τετραγωνικά  μέτρα για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 420,00 €.
Θέση 5η: - Περιοχή «ΟΡΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»:  Τμήμα έμπροσθεν επιχείρησης ιδιοκτησίας Μαραβέλια Φίλιππα  διαστάσεων 30 χ 3 = 90 τετραγωνικά μέτρα,  για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 630,00 €.
Θέση 6η: - Περιοχή «ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ»: Το τμήμα ενοικίασης της παραλίας θα ξεκινάει από το τέλος του τελευταίου σπιτιού που υπάρχει στην παραλία από την δεξιά πλευρά της, διαστάσεων 30 χ 5 + 10 x10 = 250 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 235 τ.μ.  για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.529,00 €.
Θέση 7η : - Περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΑ»: Τμήμα στο κέντρο της παραλίας  διαστάσεων 40 χ 6 = 240 τετραγωνικά  μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 €.
Θέση 8η : - Περιοχή «ΤΣΑΜΠΙΑ» : Τμήμα διαστάσεων 55 χ 8 = 440 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 4.400,00€.
Θέση 9η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ – ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟ» :  Το  Ανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 40 χ 10 = 400 τετραγωνικά  μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.000,00 €.
Θέση 10η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ» : Τμήμα έμπροσθεν από ξενοδοχείο «Tinos Beach» διαστάσεων 100 χ 5 = 500 τετραγωνικά μέτρα, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 5.000,00 €.
Θέση 11η : - Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ» : Τμήμα δυτικά του ξενοδοχείου «Tinos Beach» και σε απόσταση 20 μέτρων από την άκρη της παραλίας, διαστάσεων 20 Χ 5 = 100 τετραγωνικά μέτρα για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 1.600,00 €.


3.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
Θέση : - Περιοχή «Ρώχαρη» : Τμήμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της παραλίας διαστάσεων 14 χ 28,5 = 399 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων 384 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών  και 15 τ.μ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 2.380,00  €.
Η δημοπρασία θα γίνει 10 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Μεγαλόχαρης 24, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, ως εξής :
  • Για τις παραλίες που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Τήνου  απο ώρα 10:00 έως 11:00.
  • Για τις παραλίες που ανήκουν στις Δημοτικές  Ενότητες Εξωμβούργου και Πανόρμου απο ώρα 11:00 έως 12:00.
Προϋποθέσεις συμμετοχής :
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο πλειοδότης θα ασκεί αυτοπροσώπως το επάγγελμα, ενώ στην περίπτωση εταιριών ο νόμιμος εκπρόσωπός της,
β) Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει  ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους  διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-4-2015, όπως επίσης και για θαλάσσια μέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένος όπως αυτός ισχύει.
γ) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. Στην περίπτωση που στην Δημοπρασία συμμετέχει προσωπική εταιρεία οι βεβαιώσεις που αναφέρονται πρέπει να υποβληθούν χωριστά από κάθε ομόρρυθμο εταίρο και επί Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και με κατάθεση των καταστατικών των εταιρικών τους. Εφόσον, συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα που ενεργούν «Εν Κοινοπραξία» όλα αυτά ευθύνονται «αλληλέγγυα και εις ολόκληρο». Τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και μετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη,
δ) Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του,
ε) Ασφαλιστική  ενημερότητα του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του,
στ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ίση προς το ένα δέκατο (1/10) του στην διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε και  η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου,
ζ) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφά τους και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης επί ποινή αποκλεισμού,
η) Σε περίπτωση που αλλοδαπός επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δημοπρασία να προσκομίσει τα εν ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα,
θ)  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί ή αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης την 17 Ιουνίου 2016  στο ίδιο μέρος και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Τήνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimostinou.eu.

Ο Δήμαρχος Τήνου


Σίμος Ορφανός  


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας