Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  5 Μαΐου 2016   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ             
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                    Αριθμ. Συνεδρ.  13/2016    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                    Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες: Π. Σανταμούρης                                                  Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60140                                                               Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 9η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ   1οΨήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου οικον. έτους 2016.


ΘΕΜΑ   2ο

Εισήγηση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού
προς το Δημοτικό Συμβούλιο οικον. έτους 2016.
ΘΕΜΑ   3ο


Αποδοχή ποσού 11.138,52 €  ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του ΚΗΦΗ και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016.
ΘΕΜΑ   4οΛήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 2/2016 Μελέτης: «Προμήθεια Ρυμουλκούμενου Θρυμματιστή Κλαδιών» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ   5ο
Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 25/2016 Μελέτης: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών δεματοποίησης» και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
 

ΘΕΜΑ   6ο

Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 31/2016 Μελέτης: «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


    Σίμος Ορφανός
    Δήμαρχος Τήνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας