Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στους αγώνες δρόμου TINOS RUNNING EXPERIENCE 2016, που διοργανώνει ο Εμπο-ροεπαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου (στις 11 και 12 Ιουνίου), και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories