Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Τήνος,  8 Απριλίου 2016  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                        Αριθμ. Συν.  10 /2016           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες: Β.Φόρτωμας                                                       Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                    Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 13η  Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ   1ο  

Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου έτους 2016
ΘΕΜΑ   2ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά τη συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου της αγωγής αποζημιώσεως κατά του Δήμου Τήνου της Γεωργίας Μπουζαλάκου.
ΘΕΜΑ   3ο

Λήψη απόφασης
έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 20/2016 Μελέτης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εστίασης και Λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού του έργού Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο» και ψήφιση πίστωσης.
ΘΕΜΑ   4ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης και ενσωμάτωση κανονισμού αποχέτευσης.
ΘΕΜΑ   5ο

Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης της Μελέτης: «Υπηρεσία λειτουργίας δεματοποιητή του δήμου Τήνου και ψήφιση πολυετούς δέσμευσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ   6ο

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων εξόδων του δήμου Τήνου στο α΄ τρίμηνο 2016 (άρθρο 72 στοιχ. 1β Ν. 3852/2010).
ΘΕΜΑ   7ο

Εξέταση αιτήσεωνΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     Σίμος Ορφανός
     Δήμαρχος Τήνου


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας