Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Παραλαβή βεβαιώσεων επιδοματούχων από το Δήμο Τήνου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιδοματούχοι του Δήμου Τήνου μπορούν να προσέρχονται από τη Δευτέρα 18 Απριλίου στο Δημοτικό Κατάστημα προκειμένου να παραλάβουν τις βεβαιώσεις πληρωμής για το έτος 2015.

Υπεύθυνη Δελλατόλα Ιουλία τηλ: 2283360117