Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  18 Μαρτίου 2016   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ             
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  8 /2016    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               
                                                                              Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες: Β.Φόρτωμας                                                       Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                               Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 23η  Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:ΘΕΜΑ   1ο  

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού Δήμου Τήνου έτους 2016
ΘΕΜΑ   2ο

Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου έτους 2016Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής    Σίμος Ορφανός
    Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας