Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Τήνος,  11 Μαρτίου 2016  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                         
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                               Αριθμ. Συν.  7 /2016             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες: Β.Φόρτωμας                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                        Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                       ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 16η  Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου κατά τη συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Γεωργίας Μπουζαλάκου κατά του Δήμου Τήνου.
ΘΕΜΑ   2ο

Έγκριση  Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών
ΘΕΜΑ   3ο
Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου έτους 2016

ΘΕΜΑ   4ο

Προτάσεις Γραφείο Κληροδοτημάτων σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων Κληροδοτημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ   5ο

Έγκριση-διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά.

ΘΕΜΑ   6ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση επί αιτήσεων.Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής     Σίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας