Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 30 Μαρτίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 24  Μαρτίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 5/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ.:  3152


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 30η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, για το οικονομικό έτος 2016.  Εισηγητής : Δήμαρχος
 
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση εγχειριδίου διοικητικής ικανότητας διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου: «Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου».  Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου.

ΘΕΜΑ 4ο:
Τροποποίηση της σύμβασης, αναφορικά με τη συνεργασία του Δήμου Τήνου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε., για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση θεωρημένης μελέτης (τεύχη δημοπράτησης, αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής και η/μ μελέτη εφαρμογής) για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή – Αναβάθμιση Παιδικού Σταθμού Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Κ. Ψάρρος.

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Αικ. Πέρσελλ της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Ιερώνυμου Κοτσώνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Αντωνίου Περράκη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Νικολάου Γλύνη της Τοπικής Κοινότητας Υστερνίων Δήμου του Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.   Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Νικολάου Γαϊτη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Βασιλείου Φορτόμου της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά  του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Φραγκίσκας Μανωλκίδη του Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Μόδεστου Αρμακόλα  του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Πολυχρόνη Γεωργίου του Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Λουΐζας Σώχου του  Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Ιωάννη Πρίντεζη της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, του Κληροδοτήματος Αντωνίου και Λουΐζας Σώχου του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 20ο:
Λήψη απόφασης περί της διαπίστωσης ή μη αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ιδία μέσα του Δήμου.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, αναφορικά με τη συγκρότηση επιτροπής, για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Πλακοστρώσεις διαφόρων τμημάτων στον οικισμό του Κάμπου».
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής, για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Διαμόρφωση της εισόδου του παραδοσιακού οικισμού Πύργου και δημιουργία μικρού πάρκου». Εισηγητής : Δήμαρχος.  

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, αναφορικά με τη συγκρότηση επιτροπής, για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Χρωματισμοί Σχολικού Συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου». Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Νήσου Τήνου: Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου – Αποπεράτωση».  Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικ. έτους 2016, της Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείου – Ελαιοτριβείου Νήσου Τήνου. Εισηγητής : Π. Αρμάος

ΘΕΜΑ 26ο:
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης – αναψυχής, προσφοράς καφέ & οινοπνευματωδών & επιχείρηση εστίασης & παρασκευής πρόχειρων γεμάτων (αναψυκτήριο – εστιατόριο – καφενείο – καφέ – ποτά – γλυκίσματα – πρόχειρο φαγητό)» του Κωνσταντίνου Β. Χαλκέα, που βρίσκεται στον οικισμό Πανόρμου.  Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 27ο:
Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης (εστιατόριο, Ψητοπωλείο, Αναψυκτήριο)» της Ελένης Ι. Γάσπαρη, που βρίσκεται στον οικισμό Πανόρμου. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 28ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στους αγώνες δρόμου TINOS RUNNING EXPERIENCE 2016, που διοργανώνει ο Εμποροεπαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου (στις 10,11 και 12 Ιουνίου), και ψήφιση σχετικής πίστωσης. Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 29ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στην εκδήλωση «Τinos Food Paths 2016», που διοργανώνει ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (από 12/4 έως 15/4) και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 30ο:
Λήψη απόφασης για την εκτύπωση έντυπου – χάρτη για την τουριστική προβολή της Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 31ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2015, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγήτρια : Λ.  Άνδροβικ.

ΘΕΜΑ 32ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2015, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., σχετικά με την υπόδειξη κατάλληλης θέσης, για την κατασκευή οικίσκου εξυπηρέτησης αντλιοστασίου, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός μεταφοράς επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Τήνου».  
Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο:
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 35ο:
Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου άνευ αξίας.
Εισηγητής :  Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 36ο:
Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με την κ. Αικατερίνη χήρα Γεωργίου Δεσποίνη, σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου της (διώροφης κατοικίας, κείμενης εντός του οικισμού Πανόρμου) στο Δήμο Τήνου για την εγκατάσταση και λειτουργία Ναυτικού Μουσείου. Εισηγητής: Ι. Σιώτος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας