Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Περί της ανέλκυσης του ναυαγίου του ρυμουλκού στο λιμάνι της Τήνου γνωμοδότησε η αρμόδια Επιτροπή

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories