Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Περί της ανέλκυσης του ναυαγίου του ρυμουλκού στο λιμάνι της Τήνου γνωμοδότησε η αρμόδια Επιτροπή