Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  12 Φεβρουαρίου 2016   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ             
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  5 /2016    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               
                                                                              Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες: Β.Φόρτωμας                                                       Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                               Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                         
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 16η  Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Τσικνιάς’’ Δήμου Τήνου-Ψήφιση πίστωσης
ΘΕΜΑ   2ο

Παραλαβή μελέτης «Τεχνική έκθεση αποκατάστασης ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση
‘’Φανερωμένη’’ ΔΕ Πανόρμου Δήμου Τήνου-Έγκριση όρων διακήρυξης-Ψήφιση πίστωσης.
ΘΕΜΑ   3ο
Ψήφιση πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού Δήμου Τήνου έτους 2016 Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)

ΘΕΜΑ   4ο

Επαναψήφιση πιστώσεων α) Υπολοίπων ανειλημμένων υποχρεώσεων έτους 2015 και β) Πολυετών υποχρεώσεων έτους 2015.

ΘΕΜΑ   5ο

Αποδέσμευση και επαναψήφιση πιστώσεων Υπολοίπων ανειλημμένων υποχρεώσεων α) Σύμβασης προμήθειας καυσίμων β) Σύμβασης προμήθειας λιπαντικών.

ΘΕΜΑ   6ο
Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα που λαμβάνονται στην αρχή του έτους.

ΘΕΜΑ   7ο
Αναλήψεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2016
ΘΕΜΑ   8ο  

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου τροποποίησης Κανονισμού Ύδρευσης
ΘΕΜΑ   9ο  
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισης Κανονισμού Καθαριότητας
ΘΕΜΑ   10ο  
Ανάθεση σε δικηγόρου της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρνοδικείου Τήνου στην υπόθεση αγωγής Ιωάννη Μαρμαρινού του Νικολάου κατά του Δήμου Τήνου.
ΘΕΜΑ   11ο  

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων εξόδων του δήμου Τήνου στο δ΄ τρίμηνο 2015 (άρθρο 72 στοιχ. 1β Ν. 3852/2010).
ΘΕΜΑ   12ο  

Έγκριση προϋπολογισμών 2016 Κληροδοτημάτων : 1) Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά, 2) Κωνσταντίνου Σαρδελά, 3) Νικολάου Γλύνη, 4)Αικατερίνης Περσέλλ, 5) Αντωνίου Περράκη, 6) Ιερωνύμου Κοτσώνη, 7)Βασιλείου Φορτόμου, 8) Νικολάου Γαΐτη,  9) Λουίζας Σώχου,  10)Φραγκίσκας Μανωλικίδη, 11) Πολυχρόνη Γεωργίου, 12) Μόδεστου Αρμακόλα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

    Σίμος Ορφανός
    Δήμαρχος Τήνου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας