Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 19 Φεβρουαρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 3/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ.:  1958


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ 1ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, δυνάμει του υπ΄ αριθ. 9153/9-2-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, στοιχείων εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, Δ΄ τριμήνου 2015. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών, μέσω διαπραγμάτευσης.  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:
Εξέταση αιτήματος τμήματος εσόδων, περιουσίας & ταμείου  του Δήμου για την επιστροφή ποσών.  Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Κινηματογράφου Αιολίς Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για τη σύναψη (ανανέωση) σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, μέσω τηλεφωνικών καρδιογραφημάτων, μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Teleheart – Ιατρικής Ε.Π.Ε.   Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για την απόκτηση κωδικών στις ηλεκτρονικές – διαδικτυακές συναλλαγές του Δήμου με τις τράπεζες Εθνική και Eurobank.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης για την ετήσια  συνδρομή της  εφημερίδας «Κυκλαδικό Φως». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κλιμακίου Τήνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, για το έτος 2016.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 10ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου σε διεθνή έκθεση, η οποία θα λάβει χώρα στο Βερολίνο στις 9-13/3/2016, και ψήφιση σχετικής πίστωσης.  Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 11ο:
Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση ημέρας Ελληνικής γλώσσας και παιδείας.  Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 12ο:
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Τήνου για το έργο : «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων». Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο:
Καθορισμός αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου», ανά συνεδρίαση αυτού κατά το έτος 2016. Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 15ο:
Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση από τον Δήμο Τήνου, αποκριάτικων εκδηλώσεων.  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη παραλιών νήσου Τήνου.  Εισηγητής :  Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 17ο:
Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης.
Εισηγητής : Δήμαρχος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας