Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Κοπή πίτας Συνδέσμου των Απανταχού εκ Μουντάδου Τήνου Καταγομένων.