Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος, 22 Ιανουαρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ               Αριθμός Συνεδρίασης: 1/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ.:  732
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 28η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών, μέσω διαπραγμάτευσης.  Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο:
Εξέταση αίτησης Ονούφριου Ε. Δεσύπρη για μείωση μισθώματος σε δημοτικό ακίνητο, κείμενο στον οικισμό Υστέρνια της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας. Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 3ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης των:
α) Προέδρου και β) Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος
ΘΕΜΑ 4ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου, της γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων.  Εισηγητής : Ε. Κορνάρος
ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη διεθνή έκθεση Grekland Panorama, η οποία θα λάβει χώρα στη Σουηδία στις 12-14/2/2016 Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη.
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2016, της   Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ
ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά αγροτεμαχίου στη θέση «Φανερωμένη» της Τ. Κ. Πανόρμου του Δήμου Τήνου και ορισμός επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας