Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια βασιλοπιτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Τήνος , 22/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                              Αρ. Πρωτ. :  15257
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Πληροφορίες : Δεσύπρη Αργυρώ                                                                       
Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72                                                                                   
Ταχ. Κώδικας :84200
Τηλ.:2283360140
Φαξ:2283360139
e-mail: dtpromithies@gmail.com
Προς :
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια βασιλοπιτών.

Αξιότιμοι κύριοι,
προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια εκατόν σαράντα (140) κιλών βασιλόπιτες, στα πλαίσια εορτασμού του νέου έτους για την κάλυψη αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, παρακαλούμε όπως παραδώσετε, έως την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 σε κλειστό φάκελο, έντυπο προσφοράς, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του προσφέροντος.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.624,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16% και κριτήριο επιλογής είναι γ χαμηλότερη τιμή.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στην έδρα του Δήμου Τήνου με δική του επιβάρυνση στα όποια μεταφορικά απαιτηθούν και οι παραγγελίες θα δοθούν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

                Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται βάση της υπ’ αριθμόν 11389/1993 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) και η επίλυση τυχόν διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με αυτήν.                                                                                Ο Δήμαρχος Τήνου 


                                                                                Σίμος ΟρφανόςShare:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας