Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 29.12.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Τήνος, 24  Δεκεμβρίου  2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                    Αριθμός Συνεδρίασης: 20/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    Αριθ. Πρωτ.:  15410
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 29η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με θέμα: «Οριστική μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. και τεύχη δημοπράτησης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Τσικνιάς Δήμου Τήνου». Εισηγητής :Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Τροποποίηση της με αρ. 223/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2016. Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικών μέσων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου Ομάδας Β΄ – Οπτικά μέσα». Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: ««Προμήθεια επίπλων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικού και λοιπού εξοπλισμού  1ου Δημοτικού Σχολείου, Ομάδας Β΄ Αυλαία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων». Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση πλάνου δράσεων της τουριστικής επιτροπής για το έτος 2016.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ‘Γιαννούλης Χαλεπάς’». Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ‘Γιαννούλης Χαλεπάς’». Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Κ. Ψάρρος.

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών. Εισηγητής : Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο :

Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου με την ανώνυμη εταιρεία  «DIGEA – Ψηφιακός πάροχος Α.Ε.»  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας