Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τήνου οικον. έτους 2016.