Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Τήνος, 7  Δεκεμβρίου  2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                    Αριθμός Συνεδρίασης: 18/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 14607   
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 11η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Κοσσίνι της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
«Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο – Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο». Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο – Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου».  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 5ο:

Παραλαβή του Β΄ σταδίου της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. πρώην Κοινότητας Πανόρμου νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 6ο:

Λήψη απόφασης επί ενστάσεως για έκπτωση αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση Μαρμαριές – Κόκκινα».  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:

Αναπροσαρμογή φόρου φωτισμού.  Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και  ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής, στοιχείων εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου, Γ τριμήνου 2015.  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2015.  Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:
Αποδοχή δωρεάς του Σωματείου «Οι φίλοι της Τήνου», ποσού 1.000,00 € και αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 902,00 € (υπόλοιπο εκλογικής αποζημίωσης) και αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου.  Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:

Έγκριση προϋπολογισμού  εσόδων και εξόδων (οικον. έτους) 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου».  Εισηγητής : Ε. Κορνάρος

ΘΕΜΑ 14ο:

Κατανομή ποσού 17.520,00 € απο Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Α. Δεληγιάννη.

ΘΕΜΑ 15ο:

Εξέταση αιτημάτων της Ταμειακής Υπηρεσίας και του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου του Δήμου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 16ο:

Εξέταση αιτήσεων αναφορικά με ανταποδοτικά τέλη και υπηρεσίες.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο:

Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχικής δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976 και της με αρ. 71251/78/19.12.2007 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 18ο:

Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία Cosmote-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. για την εγκατάσταση, εντός της δημοτικής οδού Αγ. Ιωάννη & 25ης Μαρτίου, δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Εισηγητής: Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 19ο:

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης – Παρασκευή πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας – Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών» του Αντωνίου Παπάζογλου του Γρηγορίου, που βρίσκεται στον οικισμό Πύργο της Τ.Κ. Πανόρμου. Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 20ο:

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης &  αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» του Δημητρίου Αλεξόπουλου του Παρασκευά που βρίσκεται στον οικισμό Πάνορμο της ομώνυμης Τ. Κ. Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 21ο:

Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας, που αφορά το καφέ μπαρ του Ηλία Φιλιππούση του Τζώρτζη, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Πύργος της Τ.Κ. Πανόρμου.
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

ΘΕΜΑ 22ο:

Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2015 και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης.
Εισηγητής  : Δήμαρχος


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΩΤΟΣ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας