Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Κλειστό το 1ο Δημοτικό Σχολείο και την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Τήνος  01 Δεκεμβρίου  2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
  Αριθ. Πρωτ.: 14364
Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για μη υλοποίηση μαθημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου, λόγω εκτέλεσης επικίνδυνων εργασιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 40/Β/2015

Έχοντας υπόψη:
   Ο Δήμαρχος Τήνου:

1.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Την υπ’ αριθ. 39/Β/2015 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΠ1ΡΩΗ6-ΞΜΧ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για μη υλοποίηση μαθημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου, λόγω εκτέλεσης επικίνδυνων εργασιών».
3.  Την  ενημέρωση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επικίνδυνες εργασίες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου στα πλαίσια του έργου «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου: Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτηρίου με υπόγειο»

                                                                 Α π  ο φ  α σ  ί ζ  ο υ  μ ε

Τη μη υλοποίηση των μαθημάτων την Τετάρτη
2.12.2015 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου λόγω εκτέλεσης επικίνδυνων για την ασφάλεια των μαθητών εργασιών, στα πλαίσια του έργου «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό  Σχολείο Τήνου: Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτηρίου με υπόγειο». Ο Δήμαρχος Τήνου 


Σίμος Ορφανός 

Ε.Δ:
1. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Τήνου
2. Δ/ντη 1ο Δημοτικού Σχολείου Τήνου
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τήνου
4. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ο Δημοτικού Σχολείου Τήνου
5.  κ.κ. Αντιδημάρχους Τήνου
6.  Φάκελο αποφάσεων Δημάρχου


Κοινοποίηση:

1.  Α/θμια Εκπαίδευση Ν. Κυκλάδων
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας