Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του Παντηνιακού Αθλητικού Σωματείου Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.