Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του Παντηνιακού Αθλητικού Σωματείου Τήνου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories