Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληροφορίες: 2283360124

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Ο Δήμος Τήνου, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία, έχοντας ως κύριο στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, θα προβεί στην χορήγηση εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτες μας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Βασικές προϋποθέσεις :   
-Να είναι δημότες  Δήμου Τήνου.
-Το ετήσιο  εισόδημα να μην υπερβαίνει  τα   6.000 ευρώ (για  τις πολύτεκνες οικογένειες έως 10.000 ευρώ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΝΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

          1. Άποροι- άνεργοι  δημότες Δήμου Τήνου .
·         Να κατέχουν βιβλιάριο Κοινωνικής Προστασίας (απορίας) και να προσκομιστεί φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού.
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
·         Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και Ε9. (Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση, βεβαίωση σφραγισμένη από αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2Άπορες οικογένειες που έχουν έστω και ένα μέλος με  αναπηρία 67% και άνω,  δημότες  Δήμου Τήνου.
·         Να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αποδεδειγμένη από Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Κ.Ε.Π.Α. ή απόκομμα  επιδόματος  Πρόνοιας.
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
·         Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και Ε9. (Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση, βεβαίωση σφραγισμένη από αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.


3. Άπορες πολύτεκνες οικογένειες,  δημότες  Δήμου Τήνου.
·         Βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από Α.Σ.Π.Ε.(Ν.3454/2006 άρθρο 6 ΦΕΚ 75/ τ.Α / 7-4-06 «Ενίσχυση της οικογένειας & λοιπές διατάξεις»), τα ανάλογα πιστοποιητικά σπουδών ή βεβαίωση στράτευσης όπου απαιτείται.
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας .
·         Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ΑΣΠΕ.
·         Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και Ε9. (Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση, βεβαίωση σφραγισμένη από αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4.Άπορες τρίτεκνες οικογένειες  και μονογονεϊκές οικογένειες  δημότες Δήμου Τήνου.
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
·         Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας και Ε9. (Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση, βεβαίωση σφραγισμένη από αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Δ ι ε υ κ ρ ι ν ή σ ε ι ς  (περιπτώσεων 2, 3 & 4)

Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες στο πρόγραμμα,  ως προστατευόμενα τέκνα λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:
α)Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών
β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού
γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία
δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%
ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινήσεις για την διαδικασία θα δίνονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου στα τηλ. 2283360100, 2283360117, 2283360124, όπου και θα υποβάλλονται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (έως 13:00 το μεσημέρι) ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 72.


Ο Δήμαρχος Τήνου

Σίμος Ορφανός
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας