Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Π.Ι.Ι.Ε.Τ.: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΗΝΙΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΚΑΔ. 2015-2016.