Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Κλειστό το 1ο Δημοτικό Σχολείο λόγω εργασιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Τήνος  26 Νοεμβρίου  2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ.:14171
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
 Γραφείο Δημάρχου


ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για μη υλοποίηση μαθημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου, λόγω εκτέλεσης επικίνδυνων εργασιών».
                    
                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 39/Β/2015               
 Έχοντας υπόψη:


Ο Δήμαρχος Τήνου:1.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.   Την  ενημέρωση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τήνου ότι θα πραγματοποιηθούν επικίνδυνες εργασίες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου στα πλαίσια του έργου «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου: Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτηρίου με υπόγειο»
                                                                   Α π  ο φ  α σ  ί ζ  ο υ  μ ε

Τη μη υλοποίηση των μαθημάτων
τη Δευτέρα 30.11.2015 και την Τρίτη 1.12.2015 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου λόγω εκτέλεσης επικίνδυνων για την ασφάλεια των μαθητών εργασιών, στα πλαίσια του έργου «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό  Σχολείο Τήνου: Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτηρίου με υπόγειο». Ο Δήμαρχος Τήνου


Σίμος Ορφανός 

Ε.Δ:
1. Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Τήνου
2. Δ/ντη 1ο Δημοτικού Σχολείου Τήνου
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Τήνου
4. Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ο Δημοτικού Σχολείου Τήνου
5.  κ.κ. Αντιδημάρχους Τήνου
6.  Φάκελο αποφάσεων Δημάρχου


Κοινοποίηση:

1.  Α/θμια Εκπαίδευση Ν. Κυκλάδων
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories