Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ μηνός Σεπτεμβρίου Οικονομικού Έτους 2015 (Ν.4305/14 ΑΡΘΡΟ 15)