Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Η 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories