Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Τήνος 24-09-2015
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                       Α.Π. : 68
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. δ/νση:  Ευαγγελιστρίας 72 Τήνος
Τηλ .2283360114, 60143, φαξ:.2283360139
Πληροφορίες: κα Σωτηρία Καλογερά
                           κα Μαρία Μωραΐτη

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ)
Η Ενιαία Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη μισθωτή, του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος ΓΕΛ – ΕΠΑΛ Τήνου, που βρίσκεται στο ισόγειο του διδακτηρίου.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Τήνου, στις 26 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
 Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και  των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
                β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
                Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους   διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
                Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
                α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
                β) Συνταξιούχοι.
                γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.
    δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του ΕΠΑΛ Τήνου τηλ 22830 23338  και στο Γραφείο του Δήμου Τήνου με τηλ.  2283360114, 2283360143, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.           

 
 Ο Πρόεδρος  Σίμος Ορφανός


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας