Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  25 Σεπτεμβρίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  25 /2015           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                    Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) την 1η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 μ.  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση & αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Τήνου»

ΘΕΜΑ   2ο  


Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Δεματοποίησης»

ΘΕΜΑ   3ο  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου
ΘΕΜΑ   4ο

Ανάθεση σε δικηγόρο  της από 22/7/2015 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά του δήμου Τήνου των αιτούντων Φιλιππούση Εμμανουήλ του Αντωνίου και λοιπών αιτούντων που δικάζεται στις 8/10/2015 στο Πρωτοδικείο Σύρου.
ΘΕΜΑ   5ο

Δέσμευση πιστώσεων
ΘΕΜΑ   6ο
Εξέταση και λήψη αποφάσεων επί αιτήσεωνΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Σίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας