Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015

24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  18 Σεπτεμβρίου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  24 /2015           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                    Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   22 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12.00 μ.  σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών για την παραγωγή-εκτύπωση-εμφακέλωση & αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Τήνου»

ΘΕΜΑ   2ο  


Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) Δήμου Τήνου»

ΘΕΜΑ   3ο  


Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 63/2015 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, σχετικά με την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Δεματοποίησης.
ΘΕΜΑ   4ο

Έγκριση πρακτικού ΙΙ
της Επιτροπής διαγωνισμού για την   «Προμήθεια Επιστημονικού και λοιπού Εξοπλισμού 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ»
ΘΕΜΑ   5ο

Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε άπoρα παιδιά της Τήνου (Δωρεά των κ.κ. KASER PETERMARIANNE ROHRER KASER & PETER KASER
ΘΕΜΑ   6ο
Δέσμευση πιστώσεων
ΘΕΜΑ   7ο

Αποδοχή δωρεάς Ηλία Τζαβελόπουλου  προς την Τ.Κ. Πανόρμου που αφορά έργα του γλύπτη Γιανννούλη Κουλουρή.
ΘΕΜΑ   8ο
Εξέταση και λήψη αποφάσεων επί αιτήσεωνΟ Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Σίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας