Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Αναβολή Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου ανακοινώνεται, ότι η συνεδρίαση της Δευτέρας 31 Αυγούστου 
αναβάλλεται 
λόγω εκτάκτου υπηρεσιακού  κωλύματος 
του Δημάρχου και Προέδρου της.