Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  27 Αυγούστου 2015  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  23/2015           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
                       
                                                                               Προς:       Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β. Φόρτωμας                                                  Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                  Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις   31  Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00   σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Τήνου

ΘΕΜΑ   2ο  


Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης αγροτεμαχίου για την προσωρινή απόθεση υπολειμμάτων από κοπή δένδρων, θάμνων, και λοιπών υποπροϊόντων κήπων της υπηρεσίας Πρασίνου.

ΘΕΜΑ   3ο  


Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης αγροτεμαχίου στον οικισμό Πανόρμου της ΔΕ Πανόρμου του Δήμου Τήνου για τη δημιουργία ανοικτού χώρου στάθμευσης οχημάτων.
ΘΕΜΑ   4ο

Έγκριση πρακτικού
ΙΙ Οικονομικής Αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) ΔΕ Τήνου.
ΘΕΜΑ   5ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευή και ανακαίνιση γραφείου κοινότητας Τ.Κ.Αγάπης», ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   6ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευαστικές εργασίες και βελτίωση αποχετευτικού δικτύου Σχολείου Λουτρών», ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου , προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   7ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Κατασκευή υποδομών για τη διέλευση δικτύων περιοχής Αγ. Φωκά», Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 5.300,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   8ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευή δικτύου αποχέτευσης επί του κεντρικού δρόμου εισόδου Τ.Κ. Καρδιανής» ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   9ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Κ. Τήνου», προϋπολογισμού 6.600,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   10ο
Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ   11ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου « Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων  Τ.Κ. Καρδιανής, ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου» , προϋπολογισμού 5.100,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   12ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ελικοδρομίου Τήνου» , προϋπολογισμού 5.300,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   13ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευαστικές εργασίες σχολικών κτιρίων Δ.Κ. Τήνου», Δήμου Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   14ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Έργα συντήρησης χώρου δεματοποιίησης σκουπιδιών» Δήμου Τήνου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   15ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Κατασκευή τοίχου προστασίας πεζών οικ. Αετοφωλιάς, ΤΚ Καλλονής» ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου» , προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ   16ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου Τήνου
ΘΕΜΑ   17ο

Αποδοχή κιντών πραγμάτων ( χαρακτικών έργων και μητρών) Μπάμπη Ρεντζεπόπουλου.
ΘΕΜΑ   18ο

Λήψη απόφασης επί εισηγήσεων της Ταμειακής Υπηρεσίας για τη διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών

ΘΕΜΑ   19ο

Δέσμευση πιστώσεων
ΘΕΜΑ   19ο

Εξέταση και λήψη αποφάσεων επί αιτήσεων
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας