Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Παροχή διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού του Δήμου Τήνου βάσει της 15/2015 Μελέτης που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ».

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories